Apel

Dodano: 06.08.2009
A A A
W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia budowy kanalizacji sanitarnej w 11 sołectwach gminy Jasło, w miejscowościach gdzie kanalizacja sanitarna została wykonana, obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie gospodarstwa domowego do sieci.
Szanowni Państwo

Mieszkańcy sołectwa TrzcinicaW związku ze zbliżającym się terminem zakończenia budowy kanalizacji sanitarnej w 11 sołectwach gminy Jasło, w miejscowościach gdzie kanalizacja sanitarna została wykonana, obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie gospodarstwa domowego do sieci. Wykonywanie przyłączy w tym okresie tj. do zakończenia budowy kanalizacji (31.12.2009 r.) przez wykonawcę sieci kanalizacyjnej nie wymaga od właściciela nieruchomości ponoszenia kosztów dokumentacji oraz uzyskania stosownych zezwoleń.
Mieszkańców, którzy do tej pory nie podłączą swoich nieruchomości informuję, że po zakończeniu budowy sieci sanitarnej wnioski o przyłączenie do sieci będą rozpatrywane indywidualnie.
Oznacza to, że warunkiem przystąpienia do robót związanych z wykonaniem przyłącza będzie wykonanie na własny koszt:
1)uzyskanie z Gminnego Zakładu Komunalnego warunków technicznych na
wykonanie przyłącza,
2)opracowanie dokumentacji projektowej i uzgodnienie jej w Zespole
Uzgodnienia Dokumentacji w Starostwie Powiatowym,
3)zgłoszenie budowy przyłącza kanalizacyjnego do Starostwa Powiatowego,
4)wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i dokonania jego odbioru przez Gminny
Zakład Komunalny.

Zwracam się z apelem do Państwa (właścicieli nieruchomości), którzy do dziś, z różnych powodów nie zawarli umów z wykonawcą lub nie wpłacili pieniędzy o pilne podjęcie starań w tym kierunku.
Osiągnięcie zamierzonego efektu ekologicznego wymaga podłączenia wszystkich planowanych budynków. Jest to warunek pomyślnego rozliczenia dotacji z UE i osiągnięcia sukcesu.Stanisław Pankiewicz
Wójt Gminy Jasło


Jasło, 2009-07-31Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności