Wysoki kontrast

Slider aktualności home

Darmowe szczepienia przeciwko grypie

Od 5 października 2020 r. Gmina Jasło realizuje program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców. Objęci są nim osoby, które ukończyły 65 rok życia. Szczepienia będą prowadzone w Ośrodkach Zdrowia w Szebniach i Osobnicy oraz...

29-09-2020 readMore

Skąd bierze się smog? - lekcja online - Powietrzna Akademia Airly i Fundacji Veolia

    Film udostępniony dzięki uprzejmości firmy Airly, która dostarcza system monitoringu jakości powietrza w Gminie Jasło. Lekcja "Powietrznej Akademii" została przygotowana wiosną 2020 roku przez Airly i Fundację Veolia jako część cykl...

28-09-2020 readMore

Wycieczka Klubu Seniora do Sandomierza

Seniorzy z Gminy Jasło uczestniczyli w zorganizowanej 21 września br. wycieczce do Sandomierza. Wzięło w niej udział łącznie 60 osób z Klubu Seniora w Chrząstówce, Trzcinicy, Warzycach i Wolicy.  Klubowicze wędrowali trasą turystyczną ślada...

23-09-2020 readMore

Otwarcie nowej siedziby Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach

W Trzcinicy otwarta została nowa siedziba Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach. W wyremontowanym budynku zabytkowej plebanii oprócz biblioteki swoją siedzibę znajdzie również lokalne centrum informacji turystyczn...

17-09-2020 readMore

Dzieje Rodu Gorayskich

Już wkrótce w bibliotekach Gminy Jasło dostępna będzie książka Z. Macek pt. „Dzieje Rodu Gorayskich”. Książka jest pokaźną pracą historyczną opartą na ogromnym materiale źródłowym. Część tych materiałów autorka pozyskała od rodziny Gorays...

17-09-2020 readMore

Zainaugurowano działalność Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Jaśle

Gmina Jasło przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego Dziecięcy Uniwersytet Techniczny (DUT). W piątek 11 września br. odbyła się inauguracja przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Jaśle. Zajęcia dla uczniów w wieku 7-12 lat organizowane są...

15-09-2020 readMore

Zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostek OSP z Gminy Jasło

Gmina Jasło zakończyła realizację  projektu pt.: „Zakup specjalistycznego wyposażenia  dla jednostek OSP wpisanych do KSRG z terenu Gminy Jasło”,  w ramach którego zakupiono specjalistyczne wyposażenia  dla jednostek OSP w Warzycach, Osob...

15-09-2020 readMore

Kolejne spotkania Klubu Seniora

Kolejne inauguracyjne spotkanie Klubu Seniora odbyło się 11 września br. w Warzycach oraz 12 września br. w Trzcinicy. Spotkania rozpoczął Henryk Motkowicz – Zastępca Wójta Gminy Jasło, który życzył uczestnikom udanych spotkań. Klubowi...

14-09-2020 readMore

W Gminie Jasło rozpoczęła się realizacja Programu – „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2020

Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Polega na zapewnieniu opieki dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi w sytu...

14-09-2020 readMore

Sprzątanie świata w Gminie Jasło

Ponad 700 wolontariuszy – uczniów szkół podstawowych z Gminy Jasło weźmie udział w 27. edycji Akcji Sprzątanie świata 2020. I choć tegoroczna Akcja niewątpliwie będzie się różnić od poprzednich edycji z powodu pandemii COVID-19, nie zapom...

11-09-2020 readMore

Remont drogi w Trzcinicy

W Trzcinicy trwa przebudowa blisko 800 m drogi gminnej. Modernizacja prowadzona jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W wyniku czerwcowej powodzi prace zostały wstrzymane. Roboty dotyczą odcinka od Domu Ludowego do skrzyżowania z dro...

10-09-2020 readMore

Remont ogrodzenia cmentarza wojennego Nr 21 w Warzycach

Gmina Jasło wyremontowała cmentarz z I wojny światowej Nr 21 w Warzycach. Prace jakie zostały wykonane to uzupełnienie tynków na słupach betonowych oraz malowanie elementów betonowych ogrodzenia.  Na cmentarzu, który umiejscowiony jest...

09-09-2020 readMore
Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!