Wysoki kontrast

Slider aktualności home

Ochrona dziedzictwa kulturowego Gminy

Regionalne dziedzictwo kulturowe stanowi ważny element polityki samorządowej Gminy Jasło. Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020 – 2023 jest wyrazem troski władz samorządowych oraz mieszkańców gminy o dorobek mate...

02-06-2020

Wspieramy potrzebujące rodziny

Samorząd Gminy Jasło uchwalił przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022. Decyzje w sprawie pomocy rodzinom zapadły podczas ostatniej majowej Sesji Rady Gminy. Radni przyjęli program, który zakłada tworzenie warunk...

01-06-2020

Kapela Trzcinicoki Matce Bożej

Występ kapeli ludowej Trzcinicoki, działającej od 1995 r. pod patronatem Gminy Jasło, zarejestrowany 23 maja 2020 r. przy zabytkowym kościele św. Doroty w Trzcinicy.   

28-05-2020

Położona została nowa nawierzchnia na drodze w Warzycach

Zakończone zostały w pełni  prace przy pierwszym odcinku remontowanej drogi gminnej w Warzycach. Nowa nawierzchnia bitumiczna stanowi zwieńczenie robót związanych z przebudową odcinka w kilometrach 0+000 – 0+446. Mieszkańcy mogą już korzy...

28-05-2020

Dzień Samorządu Terytorialnego

                                                                  

27-05-2020

W Gminie Jasło najmłodsze dzieci wracają do szkół

Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Jasło wznowiły w poniedziałek 25 maja br. działalność opiekuńczą i wychowawczą dla dzieci w klasach I – III.  Umożliwienie zajęć dla najmłodszych dzieci to wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom tyc...

25-05-2020

Wiosenne koszenie traw w Gminie Jasło

Gmina Jasło jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni ponad 316 ha. Dorocznie w ramach dbałości o środowisko wykaszane są obszary w obrębie dróg gminnych publicznych i wewnętrznych, a także zgłoszone przez wiejskie samorządy tereny...

25-05-2020

Przedłużenie pełnienia funkcji dyrektorów szkół

W dniu 21 maja Wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś wręczył dokumenty przedłużające pełnienie funkcji dyrektorów szkół o jeden rok następującym osobom: Pan Antoni Wydro – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Osobnicy Pani Elżbieta Ochwat...

22-05-2020

Szkoły przygotowane na przyjęcie uczniów z klas I-III oraz na konsultacje dla ósmoklasistów

Od dnia 25 maja wszystkie szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasło wznowią swoją działalność opiekuńczą i dydaktyczną dla uczniów z klas I-III. Ponadto nauczyciele organizować będą konsultacje dla uczniów klas ó...

22-05-2020

„Zdalna szkoła” – laptopy dla uczniów z Gminy Jasło

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o...

21-05-2020

W Warzycach wyremontowana droga już służy mieszkańcom

Mieszkańcy Warzyc korzystają już z wyremontowanej drogi gminnej nr 113344R Jasło-Warzyce. Roboty związane z przebudową pierwszego odcinka drogi w kilometrach 0+000 – 0+446 zostały już zakończone. Ostatnim akcentem będzie położenie asfalto...

19-05-2020

Chronimy pszczoły

Stosowanie środków ochrony roślin niesie ze sobą wiele zagrożeń dla owadów zapylających, w tym dla pszczół miodnych. W praktyce ich stosowania popełnianych jest wiele błędów, np.: niezachowanie ostrożności, nieodpowiednia pora oprys...

19-05-2020
Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!