Wysoki kontrast

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu

"Remont przepustu w pasie drogi wewnętrznej nr ewid. 497/2 w km 0+150 w m. Chrząstówka uszkodzonego w wyniku powodzi w czerwcu br."   Do pobrania:...

19-10-2020 Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu

"Remont dróg gminnych i wewnętrznych będących własnością Gminy Jasło uszkodzonych w wyniku powodzi w czerwcu br."   Do pobrania: Specyfika...

16-10-2020 Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu

"Utrzymanie zimowe dróg na terenie Gminy Jasło w sezonie 2020/2023"   Do pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pobierz Ogł...

16-10-2020 Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu

„Przebudowa i remonty dróg zniszczonych w wyniku powodzi w czerwcu br. na terenie Gminy Jasło”   Do pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunkó...

16-10-2020 Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu [UNIEWAŻNIONO]

"Remont dróg gminnych i wewnętrznych będących własnością Gminy Jasło uszkodzonych w wyniku powodzi w czerwcu br."   Do pobrania: Specyfika...

08-10-2020 Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu [UNIEWAŻNIONO]

"Roboty remontowe na przepustach uszkodzonych w wyniku powodzi w czerwcu br. w miejscowości Opacie, Warzyce i Zimna Woda"   Do pobrania: Spe...

08-10-2020 Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu [UNIEWAŻNIONO]

"Utrzymanie zimowe dróg na terenie Gminy Jasło w sezonie 2020/2023"   Do pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pobierz Zał...

06-10-2020 Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert

"Budowa obiektów rekreacyjnych w Gminie Jasło"   Do pobrania: Zaproszenie do składania ofert: pobierz Zał 1 - Chrząstówka: pobierz Zał 2...

16-09-2020 Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieruchomości zabudowanej we wsi Bierówka

Wójt Gminy Jasło ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym stanowiącej ws...

26-08-2020 Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieruchomości niezabudowanej we wsi Bierówka

Wójt Gminy Jasło ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Jasło w udziale...

26-08-2020 Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieruchomości niezabudowanej we wsi Szebnie

Wójt Gminy Jasło ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w o...

06-08-2020 Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Ogłoszenie nr 570026-N-2020 z dnia 2020-08-05 r.  Gmina Jasło: Modernizacja drogi wewnętrznej nr ew. 351 dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wolica...

06-08-2020 Czytaj więcej
Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!