Wysoki kontrast

Ogłoszenie o przetargu 

Przetarg na dostawę specjalistycznego wyposażenia dla jednostek OSP w ramach projektu pn.: „Zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostek OSP wpisanych do KSRG z terenu Gminy Jasło”
 
Do pobrania:
 • Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz treść
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz treść
 • Formularz ofertowy - pobierz treść
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pobierz treść
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz treść
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz treść
 • Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz treść
 • Wzór umowy - pobierz treść
 • Odpowiedź na zapytania do SWIZ - pobierz treść
 • Zestawienie ofert/ wstępnych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - pobierz treść
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz treść

 

Zobacz również

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu [UNIEWAŻNIONO]

Ogłoszenie o zamówieniu [UNIEWAŻNIONO]

Ogłoszenie o zamówieniu [UNIEWAŻNIONO]

Zaproszenie do składania ofert

Ogłoszenie o przetargu nieruchomości zabudowanej we wsi Bierówka

Ogłoszenie o przetargu nieruchomości niezabudowanej we wsi Bierówka

Ogłoszenie o przetargu nieruchomości niezabudowanej we wsi Szebnie

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!