Wysoki kontrast

Ogłoszenie o przetargu 

Przetarg na dostawę specjalistycznego wyposażenia dla jednostek OSP w ramach projektu pn.: „Zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostek OSP wpisanych do KSRG z terenu Gminy Jasło”
 
 1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz treść
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz treść
 3. Formularz ofertowy - pobierz treść
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pobierz treść
 5. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz treść
 6. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz treść
 7. Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz treść
 8. Wzór umowy - pobierz treść
 9. Odpowiedź na zapytania do SWIZ - pobierz treść
 10. Zestawienie ofert/ wstępnych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - pobierz treść
 11. Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz treść

 

Zobacz również

Ogłoszenie o przetargu nieruchomości we wsi Bierówka

Ogłoszenie o przetargu nieruchomości niezabudowanej we wsi Opacie

Ogłoszenie o przetargu nieruchomości niezabudowanej we wsi Opacie

Ogłoszenie o przetargu nieruchomości niezabudowanej we wsi Osobnica

Ogłoszenie o przetargu nieruchomości niezabudowanej we wsi Osobnica

Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Szebniach

Ogłoszenie o przetargu nieruchomości niezabudowanej we wsi Szebnie

Ogłoszenie o przetargu nieruchomości niezabudowanej we wsi Szebnie

Ogłoszenie o przetargu nieruchomości niezabudowanej we wsi Szebnie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi w Osobnicy

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi w Trzcinicy

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!