Wysoki kontrast

Przetarg nieograniczony: „Przebudowa drogi gminnej Nr 113344R Jasło – Warzyce w km 0+446 – 1+416 wraz z przebudową skrzyżowania w km 0+711 w miejscowości Warzyce” na działkach nr ew. 1490/2, 1556/1”.
 
Do pobrania:
 • Ogłoszenie o zamówieniu: pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: pobierz
 • Załącznik nr 1 do SIWZ: pobierz
 • Załącznik nr 2 do SIWZ: pobierz
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (dokumentacja rysunkowa): pobierz
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (projekt część opisowa): pobierz
 • Załącznik nr 4 do SIWZ: pobierz
 • Załącznik nr 5 do SIWZ:pobierz
 • Załącznik nr 6 do SIWZ: pobierz
 • Załącznik nr 7 do SIWZ: pobierz
 • Załącznik nr 8 do SIWZ: pobierz
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ: pobierz
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania: pobierz
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu: pobierz
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania/grupa kapitałowa: pobierz
 • Formularz oferty: pobierz
 • Informacja z otwarcia ofert: pobierz

 

Zobacz również

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu [UNIEWAŻNIONO]