Wysoki kontrast
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Halina Zając
pok. nr 202
tel.: 13 443 66 51
 
Elżbieta Polak -  Z-ca kierownika USC
pok. nr 204
tel.: 13 443 66 49

Bogusława Baczyńska - Inspektor
pok. nr 204
tel.: 13 443 66 49

Kontakt elektroniczny – usc@urzad.gminajaslo.pl

W dni wolne od pracy – w wyjątkowych przypadkach (dotyczy zgonów) kontakt telefoniczny pod numerami 604 178 758 lub 660 437 641
 

Urząd Stanu Cywilnego mieści się w pokojach 202 i 204 na II piętrze budynku Urzędu Gminy Jasło. Prowadzi sprawy z zakresu:
 
 • stanu cywilnego: rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, które zaistniały na terenie gminy oraz za granicą; zmian w aktach stanu cywilnego wynikających z postanowień sądów, decyzji administracyjnych i prawem przewidzianych oświadczeń; zmiany imienia i nazwiska, przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, wydawania zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa i o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, opracowania wniosków o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie;
 • postanowień ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących kwalifikacji wojskowej;
 • realizacji zadań wynikających z ustawy o działalności leczniczej;
 • obsługi organizacyjnej wyborów;
 • ewidencji ludności (zameldowanie, wymeldowanie);
 • dowodów osobistych.

Zasób archiwalny USC:
 
Lp. Nazwa sołectwa Roczniki
ksiąg urodzeń
Roczniki
ksiąg małżeństw
Roczniki
ksiąg zgonów
1 Bierówka 1900 - 1945 1854 - 1945
2 Chrząstówka 1911 - 1945 1914 - 1945 1904 - 1945
3 Niepla 1888 - 1945 1899 - 1945 1854 - 1945
4 Osobnica 1911 - 1945
1955 - 1957
1959
1939 - 1945
1955 - 1957
1959
1901 – 1945
1955 - 1957
1959
5 Szebnie 1870 - 1945
1955 - 1957
1959
1866 – 1945
1955 - 1957
1959
1858 – 1945
1955 - 1957
1959
6 Trzcinica 1890 - 1945
1955 - 1957
1959
1890 – 1945
1955 - 1957
1959
1884 – 1945
1955 - 1957
1959
7 Warzyce 1890 - 1945 1890 - 1945 1868 - 1945
8 Zimna Woda 1870 - 1945 1784 - 1945 1784 - 1945
9 Gmina Jasło 1990 (XII) - 2015 1990 (XII) - 2015 1990 (XII) - 2015


Archiwum pozostałych sołectw znajduje się w Urzędzie Stanu Cywilnego przy Urzędzie Miejskim w Jaśle ul. Rynek 12.

 


Z dniem 1 marca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 06.08.2010 r. o dowodach osobistych, która określa, że:
 
 • dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie,
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego składa i odbiera osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (osobiście),
 • w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator,
 • do wniosku dołącza się jedynie aktualną fotografię odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.
 
Do pobrania:
 • wniosek o dowód osobisty: pobierz
 • wniosek o uzupełnienie aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu: pobierz
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą: pobierz
 • wniosek o zmianę imienia/nazwiska: pobierz
 • wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego: pobierz
 • wniosek o wpisanie zagranicznego aktu: pobierz
 • wniosek o wpisanie zagranicznego wyroku rozwodowego do aktu małżeństwa: pobierz
 • zgłoszenie pobytu stałego: pobierz
 • klauzula informacyjna: pobierz

 
Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!