Wysoki kontrast
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Halina Zając
pok. nr 202
tel.: 13 443 66 51
 
Elżbieta Polak -  Z-ca kierownika USC
pok. nr 204
tel.: 13 443 66 49

Bogusława Baczyńska - Inspektor
pok. nr 204
tel.: 13 443 66 49

Kontakt elektroniczny – usc@urzad.gminajaslo.pl

W dni wolne od pracy – w wyjątkowych przypadkach (dotyczy zgonów) kontakt telefoniczny pod numerami 604 178 758 lub 660 437 641
 

Urząd Stanu Cywilnego mieści się w pokojach 202 i 204 na II piętrze budynku Urzędu Gminy Jasło. Prowadzi sprawy z zakresu:
 
  • stanu cywilnego: rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, które zaistniały na terenie gminy oraz za granicą; zmian w aktach stanu cywilnego wynikających z postanowień sądów, decyzji administracyjnych i prawem przewidzianych oświadczeń; zmiany imienia i nazwiska, przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, wydawania zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa i o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, opracowania wniosków o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie;
  • postanowień ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących kwalifikacji wojskowej;
  • realizacji zadań wynikających z ustawy o działalności leczniczej;
  • obsługi organizacyjnej wyborów;
  • ewidencji ludności (zameldowanie, wymeldowanie);
  • dowodów osobistych.

Zasób archiwalny USC:
 
Lp. Nazwa sołectwa Roczniki
ksiąg urodzeń
Roczniki
ksiąg małżeństw
Roczniki
ksiąg zgonów
1 Bierówka 1900 - 1945 1854 - 1945
2 Chrząstówka 1911 - 1945 1914 - 1945 1904 - 1945
3 Niepla 1888 - 1945 1899 - 1945 1854 - 1945
4 Osobnica 1911 - 1945
1955 - 1957
1959
1939 - 1945<