Wysoki kontrast
Zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2020 r. (piątek) o godz. 14.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej Nr 113359R na terenie miejscowości Zimna Woda.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Brzyściu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Niepli.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Trzcinicy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jasło na lata 2020-2023”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Jasło za rok 2019.
16. Podjęcie uchwały w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
17. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok. 
18. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle za rok 2019. 
19. Sprawy różne.
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
22. Wolne wnioski i zapytania.     
23. Zakończenie.

  
                                                                                                                                                                                                        Józef Dziedzic
                                                                                                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy Jasło
 

Zobacz również

Informacja w sprawie programu piecowego

Zużyte środki ochrony osobistej (t.j. maski, rękawiczki) stosowane w okresie pandemii, należy wrzucać do worka/pojemnika na odpady zmieszane

Zarejestrowani kandydaci do Rady Sołeckiej Łaski-Sobniów

Sprzedaż drewna w miejscowości Warzyce i Szebnie

Informacja dla rolników i domowników, którzy podlegając ubezpieczeniu w KRUS dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą

Doustne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Zasiłek dla rolnika i domownika z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19

Wznowienie obsługi interesantów w KRUS w Jaśle

Sprzedaż drewna w miejscowości Niepla

Wybory członków Rady Sołeckiej sołectwa Łaski-Sobniów

Elektroniczny odpis aktu stanu cywilnego

Zwiększenie ilości kursów autobusów

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!