Wysoki kontrast

Szanowni Państwo

      Gmina Jasło informuje, że w dniu 25 maja 2020 r. ukazało się ogłoszenie o zamówieniu dla projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1” – „ Dostawa instalacji wytwarzających energię cieplną” na wybór wykonawców dostaw i montaży instalacji kotłów gazowych, węzłów cieplnych oraz kotłów na biomasę w prywatnych budynkach mieszkalnych. W zakres zadań wchodzi również opracowanie dokumentacji projektowych dla tych mieszkańców, gdzie nie było jeszcze przeglądów projektowych. 

Termin otwarcia ofert: 26 czerwca 2020 r.
Planowany termin wyboru wykonawców: koniec lipca 2020 r.
Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 31 marca 2021 r.

   Jednocześnie zapraszamy wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy i montaże będące przedmiotem zamówienia do udziału w przetargu. Postępowanie podzielone jest na części i można składać oferty na jedną lub więcej części zamówienia.

Wszelkie materiały dotyczące ww. przetargu można znaleźć pod linkiem.


 

Zobacz również

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Drzwi wewnętrzne dla poszkodowanych

Informacja o badaniu studni

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Terminy przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Gmina Jasło i Polski Czerwony Krzyż przekazują pomoc dla osób poszkodowanych w postaci paczek żywnościowych

Przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne rusza od 1 lipca

Państwowy Urząd Pracy w Jaśle wznowił przyjmowanie wniosków na realizację usług i instrumentów rynku pracy

Sprzedaż drewna w miejscowości Osobnica

Harmonogram dystrybucji worków na odpady komunalne

Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc

Sprzedaż drewna w miejscowości Szebnie

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!