Wysoki kontrast

Od 1 lipca rusza nabór wniosków elektronicznych o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a także świadczenia „Dobry Start”. Osoby, które nie zdecydują się na ich złożenie we wskazanej formie, będą mogły je złożyć w tradycyjnej formie (papierowej) od 1 sierpnia bezpośrednio w Urzędzie Gminy Jasło lub za pośrednictwem poczty.

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 na uczące się w szkole dziecko w wieku od 7. roku życia aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24. roku życia. Wysokość dochodów nie ma tu znaczenia. Od 2019 r. świadczenie przysługuje również uczniom szkół dla dorosłych i policealnych. Nabór wniosków „Dobry start” potrwa do 30 listopada 2020 r.

Co ważne, świadczenie dobry start nie przysługuje studentom oraz dzieciom uczęszczającym do przedszkola, w tym realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz „Dobry start” można złożyć w formie elektronicznej przez portal Emp@tia oraz Profil zaufany, bakowość elektroniczną. Dodatkowo wniosek „Dobry start” można złożyć przez PUE ZUS oraz stronę obywatel.gov.pl.  

Szczegółowe informacje na temat świadczeń można uzyskać pod numerami telefonów:
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny: 13 443 66 54 
Świadczenie „ Dobry start”, 500 plus: 13 448 55 92

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Formularze wniosków do pobrania zamieszczone są na stronie Gminy Jasło w zakładce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Zobacz również

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Drzwi wewnętrzne dla poszkodowanych

Informacja o badaniu studni

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Terminy przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Gmina Jasło i Polski Czerwony Krzyż przekazują pomoc dla osób poszkodowanych w postaci paczek żywnościowych

Państwowy Urząd Pracy w Jaśle wznowił przyjmowanie wniosków na realizację usług i instrumentów rynku pracy

Sprzedaż drewna w miejscowości Osobnica

Harmonogram dystrybucji worków na odpady komunalne

Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc

Sprzedaż drewna w miejscowości Szebnie

Wyniki wyborów Rady Sołeckiej Sołectwa Łaski-Sobniów

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!