Wysoki kontrast

OGŁOSZENIE

 
Gmina Jasło/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że prowadzona jest dodatkowa rekrutacja do innowatorskiego projektu – „Teleanioł Jasielski – usługi sąsiedzkie i teleopieka dla osób starszych niesamodzielnych” realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do;
  • osób zamieszkałych na terenie gminy Jasło, 
  • po 60 roku życia, w tym osób niepełnosprawnych, których stan zdrowia nie wymaga leczenia w warunkach szpitalnych, uniemożliwia jednak samodzielne funkcjonowanie,
  • osób samotnych lub osób w rodzinach, których członkowie rodziny nie mogą świadczyć odpowiedniej pomocy. 

W ramach projektu realizowane są dwie usługi:

1. Usługa opiekuńcza (usługi sąsiedzkie) – realizowana w miejscu zamieszkania przez osobę niespokrewnioną (nie może to być; żona/mąż, córka/syn, synowa, siostra/brat, wnuczka/wnuk) z najbliższego otoczenia - polegająca na pomocy osobie starszej w podstawowych czynnościach domowych i życiowych.

2. Teleopieka – usługa realizowana przez zastosowaniu opasek życia - w momencie zagrożenia życia lub zdrowia senior naciska przycisk na opasce i łączy się z ratownikiem, który zapewnia odpowiednią pomoc: np. wezwanie karetki pogotowia lub osoby z najbliższego otoczenia.

Zainteresowanych prosi się o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaśle, tel. 13 44 366 42, 13 44 211 27


Projekt „Teleanioł jasielski – usługi sąsiedzkie i teleopieka dla osób starszych  niesamodzielnych” jest realizowany przez Gminę Jasło/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna; Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
 

Zobacz również

Nabór wniosków na wspieranie finansowe realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jasło na 2021 r.

Przypomnienie o starannym segregowaniu odpadów komunalnych na terenie Gminy Jasło

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Jasło na 2021 r.

Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska dla mieszkańców