Wysoki kontrast

Zobacz również

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Jasło na 2021 r.

Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska dla mieszkańców

Sprzedaż drewna w miejscowości Jareniówka

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym

24 grudnia 2020 r. (Wigilia) Urząd Gminy Jasło będzie nieczynny

Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

Pomoc dla producentów trzody chlewnej którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z COVID-19